Diensten

Mijn huidige dienstverlening richt zich op het ondersteunen van leidinggevenden op het gebied van:

  • Personeelsbeleid
  • Ziekteverzuim
  • In-,door- en uitstroom
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Functiewaardering
  • Arbeidsverhoudingen
  • Dossiervorming
  • Werving en selectie
  • Wet -en regelgeving